Flikken Maastricht in de Kazematten

De laatste aflevering van Flikken Maastricht 2021 speelde zich voor een klein deel af in de Kazematten en bij de toegang van ons schuilkeldermuseum aan het Minister Goeman Borgesiusplantsoen. Deze aflevering werd uitgezonden op 19 maart 2021. Het fragment van enkele minuten werd opgenomen op maandag 16 november 2020. Deze opnames duurden 4 uur. Hieronder ziet u fragmenten van de 'Flikken' in de Kazematten zoals deze op de televisie te zien waren. Onze werkgroepleden Lidwien, Mieke en Leo faciliteerden en regelden de toegang tot de Kazematten via ons museum en waren er steeds bij. Lidwien sc ...

NIEUWE WEBSITE : VESTING MAASTRICHT

De historisch deskundige van onze werkgroep, Jos Notermans, heeft afgelopen tijd gebruikt om een eigen website te bouwen over zijn expertise: De Vesting Maastricht. Op deze website zult u informatie gaan vinden over de vesting Maastricht en haar vele verhalen en onderdelen. Het uiteindelijke doel van Jos is te komen tot een digitaal documentatie centrum over de vesting Maastricht. Het zal de komende maanden en jaren de moeite lonen deze plek te bezoeken omdat er regelmatig informatie zal worden toegevoegd. Dus als werkgroep Schuilen in Maastricht... kunnen wij deze website ...

Schuilkelderbezoek in Coronatijd

Vanaf het voorjaar van 2020  konden wij ons schuilkeldermuseum niet openen door de beperkingen die het Coronavirus aan bijeenkomsten en openstellingen oplegde. In september werden de beperkende maatregelen versoepeld en mochten wij onder strikte voorwaarden weer open gaan voor een beperkt aantal bezoekers, die vooraf moesten reserveren. Dit hebben we mogelijk gemaakt door een  reserveringssysteem op onze website. Wij zijn op deze manier drie keer open geweest in september en oktober. Onze werkgroepleden Lidwien en Leo ontvingen de bezoekers op aan de omstandigheden aangepaste ...

1000e Bezoeker van 2019

Op zondag 20 oktober mochten wij de 1000e bezoeker van dit seizoen verwelkomen: de heer Ger Slangen uit Bunde. Om dit gepast te vieren kreeg hij een exemplaar van het boekwerk “Schuilen in Maastricht 1940-1945” overhandigd door werkgroeplid en auteur van het boek Jos Notermans. Het totaal aantal bezoekers van 2019 kwam zondag bij onze laatste openstelling van dit voor ons bijzondere museumjaar uit op 1142. Dit lijkt misschien niet veel voor een museum. Maar wij zijn een kleinschalig en verscholen museum dat slechts 8 keer per jaar gedurende twee uurtjes te bezoeken is. In de voorgaande jaren ...

Geluidsproject “De Schuilenden”

Regelmatig verandert er iets in het museum, of is er onderhoud nodig. Het ontwerpwerk neemt Paul Tieman voor zijn rekening, Bram Borsboom de technische kant. Zo ook nu met het nieuwste project: Het was al lange tijd een wens om iets in het museum te doen met de resultaten van het langlopende 'oral history'-project van de werkgroep. Dat project heeft tot doel mensen die in de jaren 1940-45 geschuild hebben in Maastricht, te interviewen en op die manier antwoorden te vinden op de vele vraagtekens die bestaan rond die chaotische tijd. Lidwien van den Boorn heeft uit de interviews de meest pakkend ...

Theelepel Mobilisatie 1939

Wij zijn heel blij dat wij als werkgroep, die zich zo intensief bezig houdt met het schuilen in Maastricht, steeds vaker donaties krijgen in de vorm van voorwerpen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog of Koude Oorlog. Zo ontvingen wij ook het hiernaast afgebeelde lepeltje.Dit theelepeltje is  uitgegeven tijdens de mobilisatie van het Nederlandse leger in 1939. Op de steel staat de tekst: Nederland Paraat en in de bak de afbeelding van een soldaat met het jaartal 1939 in reliëf.Nederland Paraat was in 1939 tijdens de algehele mobilisatie een veel gehoorde kreet die je ook op ansichtkaarten (o ...

Herinneringspenningen Valkenburg 1944

Tijdens de eerste opening van seizoen 2019  kwam de heer Han Snijders speciaal uit Doesburg (Gelderland) naar ons museum om ons twee herinneringsvoorwerpen aan te bieden voor onze collectie: - een plaquette 'Herinnering aan de grotdagen 1944'. Dit is een plaquettepenning ter herdenking van het verblijf van een groot deel van de bevolking van Valkenburg in de mergelgrotten gedurende de periode van de bevrijding in september 1944. In 1949 is deze uitgereikt aan de personen die in die periode hadden geholpen bij de evacuatie van de Valkenburgers naar de mergelgroeven. Met de voorstelling va ...

Boekje Maastrichts Silhouet over schuilkelders

In het kader van de herdenking van de 75e verjaardag van de bevrijding van Maastricht verscheen in de bekende reeks Maastrichts Silhouet een boekje over de schuilkelders in Maastricht in de Tweede Wereldoorlog. Paul Bronzwaer en Jos Notermans namen de historische tekst voor hun rekening en Paul Tieman schreef aanvullend een tekst over onze werkgroep en het schuilkeldermuseum. Het zal u niet verbazen dat de werkgroep Schuilen in Maastricht… aan de wieg van dit idee heeft gestaan. Het boekje werd in september op passende wijze feestelijk  gepresenteerd. Meer hierover vindt u elders op deze websi ...

Viering 75 jaar bevrijding

Foto: Bron RHCL.     Vanaf 12 september 1944 werden in Zuid-Limburg de eerste delen van Nederland bevrijd. De bevrijders bereikten een dag later Wyck en op de 14e Maastricht. Van donderdag 12 september t/m zondag 15 september 2019, werd de bevrijding van Maastricht 75 jaar geleden herdacht. Veel activiteiten hebben plaatsgevonden in Maastricht en omstreken.Ook onze werkgroep Schuilen in Maastricht… heeft aandacht geschonken aan deze herdenking. Wij richtten ons voornamelijk op de burgers die deze bevrijding hebben meegemaakt. Zij vierden feest, maar moesten ook nog af en toe s ...

Triptiek “Mastreech weer vrij”

Dit drieluik is aan ons museum geschonken door de familie Vermin voor de viering van 75 jaar bevrijding van Maastricht in 2019. De Fonderie Millen van de familie Vermin was ook de maker van de gietijzeren ronde plaquette, die op de site staat. Opvallend is dat Maria op de plaquette hetzelfde uitziet/ uitstraalt als de Maria op het drieluik. Het drieluik is bij de Bevrijding in 1944 uitgegeven. Het ontwerp en de tekeningen zijn van Jérôme Goffin en hij heeft de prenten ook ingekleurd. De illustratie is ingekleurd met Engelse waterverf (aquarel).De tekst is van Vic Vermin en het is ...