Mevrouw Emonds en De Limburger op bezoek

Op zondag 17 juli 2022 werd ons schuilkeldermuseum bezocht door mevrouw Fiena Emonds. Bij toeval was ook een team van dagblad De Limburger aanwezig om een reportage te maken over ons museum. Zij interviewden ook Fiena Emonds.Mevrouw Fiena Emonds (86) bezocht met haar mantelzorger onze schuilkelder. Zij heeft zelf als kind de bominslag op de woonwijk het Kreijedörp meegemaakt en daarbij veel familieleden verloren. Maar in de buurt waar zij woonde toen waren geen schuilkelders. Omdat zij nog een keer een echte schuilkelder wilde zien zoals die in de 2e Wereldoorlog werd gebruikt werden, bezocht ...

Bezoek collega werkgroep uit Zeeland

Soms krijgen wij leden van een andere werkgroep op bezoek. Op zaterdag 25 september was dit een radio-zend-amateur-groep uit de provincie Zeeland. Zij beheren er ook een bunker en werkten mee aan de opnames van de film "De Slag om de Schelde". Zij arriveerden geheel in  stijl in twee oude militaire landrovers, met de zender-sprieten op het dak. Rugzakken om, allerlei soorten lampen, schepjes en rammelende ijzeren mok. Kortom, in volle bepakking kwamen zij binnen. Het was voor hen een feest van herkenning in het deel van de Koude Oorlog. Zij konden zelf ook veel vertellen, weer andere det ...

Flikken Maastricht in de Kazematten

De laatste aflevering van Flikken Maastricht 2021 speelde zich voor een klein deel af in de Kazematten en bij de toegang van ons schuilkeldermuseum aan het Minister Goeman Borgesiusplantsoen. Deze aflevering werd uitgezonden op 19 maart 2021. Het fragment van enkele minuten werd opgenomen op maandag 16 november 2020. Deze opnames duurden 4 uur. Hieronder ziet u fragmenten van de 'Flikken' in de Kazematten zoals deze op de televisie te zien waren. Onze werkgroepleden Lidwien, Mieke en Leo faciliteerden en regelden de toegang tot de Kazematten via ons museum en waren er steeds bij. Lidwien sc ...

NIEUWE WEBSITE : VESTING MAASTRICHT

De historisch deskundige van onze werkgroep, Jos Notermans, heeft afgelopen tijd gebruikt om een eigen website te bouwen over zijn expertise: De Vesting Maastricht. Op deze website zult u informatie gaan vinden over de vesting Maastricht en haar vele verhalen en onderdelen. Het uiteindelijke doel van Jos is te komen tot een digitaal documentatie centrum over de vesting Maastricht. Het zal de komende maanden en jaren de moeite lonen deze plek te bezoeken omdat er regelmatig informatie zal worden toegevoegd. Dus als werkgroep Schuilen in Maastricht... kunnen wij deze website ...

Schuilkelderbezoek in Coronatijd

Vanaf het voorjaar van 2020  konden wij ons schuilkeldermuseum niet openen door de beperkingen die het Coronavirus aan bijeenkomsten en openstellingen oplegde. In september werden de beperkende maatregelen versoepeld en mochten wij onder strikte voorwaarden weer open gaan voor een beperkt aantal bezoekers, die vooraf moesten reserveren. Dit hebben we mogelijk gemaakt door een  reserveringssysteem op onze website. Wij zijn op deze manier drie keer open geweest in september en oktober. Onze werkgroepleden Lidwien en Leo ontvingen de bezoekers op aan de omstandigheden aangepaste ...

1000e Bezoeker van 2019

Op zondag 20 oktober mochten wij de 1000e bezoeker van dit seizoen verwelkomen: de heer Ger Slangen uit Bunde. Om dit gepast te vieren kreeg hij een exemplaar van het boekwerk “Schuilen in Maastricht 1940-1945” overhandigd door werkgroeplid en auteur van het boek Jos Notermans. Het totaal aantal bezoekers van 2019 kwam zondag bij onze laatste openstelling van dit voor ons bijzondere museumjaar uit op 1142. Dit lijkt misschien niet veel voor een museum. Maar wij zijn een kleinschalig en verscholen museum dat slechts 8 keer per jaar gedurende twee uurtjes te bezoeken is. In de voorgaande jaren ...

Geluidsproject “De Schuilenden”

Regelmatig verandert er iets in het museum, of is er onderhoud nodig. Het ontwerpwerk neemt Paul Tieman voor zijn rekening, Bram Borsboom de technische kant. Zo ook nu met het nieuwste project: Het was al lange tijd een wens om iets in het museum te doen met de resultaten van het langlopende 'oral history'-project van de werkgroep. Dat project heeft tot doel mensen die in de jaren 1940-45 geschuild hebben in Maastricht, te interviewen en op die manier antwoorden te vinden op de vele vraagtekens die bestaan rond die chaotische tijd. Lidwien van den Boorn heeft uit de interviews de meest pakkend ...

Theelepel Mobilisatie 1939

Wij zijn heel blij dat wij als werkgroep, die zich zo intensief bezig houdt met het schuilen in Maastricht, steeds vaker donaties krijgen in de vorm van voorwerpen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog of Koude Oorlog. Zo ontvingen wij ook het hiernaast afgebeelde lepeltje.Dit theelepeltje is  uitgegeven tijdens de mobilisatie van het Nederlandse leger in 1939. Op de steel staat de tekst: Nederland Paraat en in de bak de afbeelding van een soldaat met het jaartal 1939 in reliëf.Nederland Paraat was in 1939 tijdens de algehele mobilisatie een veel gehoorde kreet die je ook op ansichtkaarten (o ...

Herinneringspenningen Valkenburg 1944

Tijdens de eerste opening van seizoen 2019  kwam de heer Han Snijders speciaal uit Doesburg (Gelderland) naar ons museum om ons twee herinneringsvoorwerpen aan te bieden voor onze collectie: - een plaquette 'Herinnering aan de grotdagen 1944'. Dit is een plaquettepenning ter herdenking van het verblijf van een groot deel van de bevolking van Valkenburg in de mergelgrotten gedurende de periode van de bevrijding in september 1944. In 1949 is deze uitgereikt aan de personen die in die periode hadden geholpen bij de evacuatie van de Valkenburgers naar de mergelgroeven. Met de voorstelling va ...

Boekje Maastrichts Silhouet over schuilkelders

In het kader van de herdenking van de 75e verjaardag van de bevrijding van Maastricht verscheen in de bekende reeks Maastrichts Silhouet een boekje over de schuilkelders in Maastricht in de Tweede Wereldoorlog. Paul Bronzwaer en Jos Notermans namen de historische tekst voor hun rekening en Paul Tieman schreef aanvullend een tekst over onze werkgroep en het schuilkeldermuseum. Het zal u niet verbazen dat de werkgroep Schuilen in Maastricht… aan de wieg van dit idee heeft gestaan. Het boekje werd in september op passende wijze feestelijk  gepresenteerd. Meer hierover vindt u elders op deze websi ...