Documentatie

Documentatie 2e Wereldoorlog en Koude Oorlog

De documentatie die we vonden hebben wij gerubriceerd naar de expositiedelen van ons schuilkelder museum. Bij de Tweede Wereldoorlog vindt u registratiekaarten van de Maastrichtse schuilkelders en artikelen in de pers die over het schuilen in de kazematten zijn verschenen.
Bij de Koude Oorlog kunt u de diareeksen bekijken die door de BB werden gebruikt als voorlichtingsmateriaal.

Klik op onderstaande foto’s om naar de bijbehorende pagina’s met documentatie te gaan.