Werkgroep

Schuilen in Maastricht...

In 2002 hebben enkele deskundige en enthousiaste mensen samen met de VVV-Maastricht het initiatief genomen om in de kazemat onder het Minister Goeman Borgesiusplantsoen een permanente expositie in te richten over schuilkelders in Maastricht. Deze werkgroep Schuilen in Maastricht… werd gevormd door Paul Tieman, ontwerper & beeldend kunstenaar, Mieke Beaumont en Jean Bovy van VVV-Maastricht, Jos Notermans van Stichting Menno van Coehoorn, en Maurice Bastings van taakgroep Cultureel Erfgoed gemeente Maastricht.

De werkgroep Schuilen in Maastricht… is nog steeds heel  actief. In de maanden maart tot en met oktober is het schuilkeldermuseum elke derde zondag van die maand geopend. Tijdens deze openingsuren zijn steeds enkele leden van de werkgroep aanwezig om bezoekers van het museum te ontvangen en uitleg en informatie te geven. Vanzelfsprekend hoort het (technische) onderhoud van het museum tot de belangrijkste bezigheden van de werkgroep. Naast het verzorgen van de openstellingen en het onderhoud worden er elk jaar bijzondere activiteiten georganiseerd rond actuele thema’s. Ook hebben leden van de werkgroep afgelopen jaren interviews  gehouden met oud-schuilers, om nu nog zoveel mogelijk informatie te vergaren over het schuilen. 

Onze werkgroep Schuilen in Maastricht:

Mieke Beaumont
Lidwien van den Boorn
Jean-Louis Bovy

Natascha Bovy-Nijhuis
Leo Lamberti
Jos Notermans

Arjan Plekkenpol
Paul Tieman
Maarten van Tol

Hierboven ziet u een reportage van het helemaal opnieuw inrichten van een vitrine in 2018. Klik op een van de foto’s om deze te vergroten.

 

In memoriam

PAUL JONAS, 1959 - 2020

Op 24 oktober 2020 is ons werkgroeplid Paul Jonas overleden.

Gids in hart en nieren,
werkgroeplid vanaf de start.
Onze Paul is er niet meer.

Paul,
die met zijn humor en zijn kijk op het leven
bij iedereen een glimlach op het gezicht wist te toveren.

Dankbaar,
dat hij met ons zijn levenslessen, creativiteit, kennis en passie deelde
voor alles wat met Maastricht, grotten en vestingwerken te maken had.

En zo zullen wij ons Paul ook blijven herinneren in onze werkgroep.

In memoriam

GUSTAAF BEGAS, 1944 - 2016

Een bericht in de krant van maandag 10 oktober 2016 deed onze werkgroep “Schuilen in Maastricht…” ruw opschrikken.
Galerist/fotograaf Gustaaf Begas overleden, zo luidde de kop.

 ‘Dat gaat toch niet over onze Gustaaf?’ zo schreef een werkgroeplid vertwijfeld aan de anderen. Maar die konden het bericht alleen maar bevestigen. Het bericht dat een van de meest enthousiaste leden van de werkgroep er niet meer is. Gustaaf, met zijn warme hartelijkheid, zijn onstuitbare ideeënstroom, zijn unieke humor en vooral zijn enorme betrokkenheid bij het museum.

We zijn hem daarvoor dankbaar. Heel dankbaar.