Tweede Wereldoorlog

Documentatie

Op deze pagina vindt u  de documentatie die gerelateerd is aan het schuilen in de kazematten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bij de “Kaartenbakken Schuilkelders” kunt u de ingescande systeemkaarten van de schuilkelders raadplegen.

Bij de “Artikelen in de pers” vindt u drie artikelen die geschreven zijn over de schuilkelders in de kazematten.

Kaartenbakken Schuilkelders

Hoofd Schuilkeldersdienst Louis Dassen legde in de Tweede Wereldoorlog een kaartsysteem aan waarin basisgegevens over schuilkelders konden worden genoteerd. Het gaat daarbij onder andere over contactpersonen en andere functionarissen, de aanwezige inventaris, de capaciteit en de beschikbare ingangen. Via onderstaande links kunnen de systeemkaarten over openbare schuilkelders in Maastricht, in Wyck en over de schoolschuilkelders worden geraadpleegd.

Maastricht

Klik op de afbeelding om naar de kaartenbak met alle openbare schuilkelders in Maastricht tijdens de Tweede Wereldoorlog te gaan.

Wyck

Klik op de afbeelding om naar de kaartenbak met alle openbare schuilkelders in Wyck tijdens de Tweede Wereldoorlog te gaan.

Schoolschuilkelders

Klik op de afbeelding om naar de kaartenbak met schoolschuilkelders in Maastricht tijdens de Tweede Wereldoorlog te gaan.

Artikelen in de pers

Museumstuk Turftoilet

In Dagblad De Limburger stond op 26 juni 2010 in de rubriek “Museumstukken” een artikel over een topstuk in het Schuilenmuseum: het Torfstreutrockenklosett. 
In dit artikel wordt ons museum uitvoerig beschreven en wordt specifiek ingegaan op de originele toiletvoorzieningen uit de schuilkelders die in het museum te zien zijn.

Het volledige artikel kunt u lezen door te klikken op de foto hiernaast van het “Turftoilet”.

Mestreechter Erns en Kööl

In de jaren 1950-1951 verscheen in het Maastrichts dialect een artikelenreeks over schuilen in de kazematten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De auteur ‘De Bazeleer’ is ons helaas onbekend. De artikelen verschenen in de maanden juli, september en november van 1950 en januari en maart van 1951 in ‘Onze Spreekbuis, maandblad van en voor het personeel der N.V. Staalwerken “De Maas” Maastricht’.

De volledige artikelenreeks kunt u lezen door te klikken op de foto hiernaast uit een van de artikelen van Mestreechter Erns en Kööl.

Schuilkelderdienst

Voormalig hoofd schuilkelderdienst Maastricht, Louis Dassen, schreef in het blad Om de Vesting nummer 3 van 1989 een artikel over zijn schuilkelderdienst.

Het artikel over de schuilkelderdienst kunt u lezen door te klikken op de afbeelding hiernaast van een legitimatiebewijs van de Schuilkelderdienst.