Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂

Disclaimer

www.schuileninmaastricht.com

Webdesign en fotografie:  Jan van Tol, www.fotol.nl

Ontwerp expositie: atelier Paul Tieman, paultieman.blogspot.com/

Schuilen in Maastricht

Alle informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Mocht de informatie desondanks onjuist zijn, dan kunt u daar geen rechten aan ontlenen. Voor eventuele schade die u lijdt door het gebruik van deze website is de werkgroep Schuilen in Maastricht… niet aansprakelijk.

Op de afbeeldingen en filmmateriaal op deze website rust auteursrecht van Schuilen in Maastricht…, tenzij bij het betreffende beeldmateriaal anders is aangegeven.

Niets van het beeldmateriaal op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgroep Schuilen in Maastricht…

Op de website worden foto’s gebruikt waarop sommige personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Staat u (of een familielid of kind) op een van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven heeft of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@schuileninmaastricht.com zodat wij deze foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Vragen of opmerkingen over de website kunt u mailen naar: info@fotol.nl